Јавни позив Градске општине Пантелеј за суфинансирање програма пројекта удружења грађана организација цивилног друштва из буџета Градске општине Пантелеј за 2017. године

Апликациони формулар (пријава)

Позив

Изјава

-------------------------------------------------------

Јавни позив Градске општине Пантелеј за суфинансирање програма из области спорта из буџета Градске општине Пантелеј за 2017. годину

Апликациони формулар (пријава)

Позив

Изјава

-----------------------------------------------------------

Јавни позив за доделу средстава за одржавање основних скола и дечијих вртића на територији ГО Пантелеј

Апликациони формулар (пријава)

Позив