KL-BK-1-Одлука о водоводу и камализацији ЈП.doc

KL-JP-1-Odluka o parkiralistima.doc

KL-KR 1-Odluka o komunalnom redu- spoljni delovi zgrade.doc

KL-KR 2-Odluka o komunalnom redu-uređaji na spoljnim delovima zgrada.doc

KL-KR 3- Odluka o komunalnom redu-površina oko zgrada i ograde.doc

KL-KR 4- Odluka o komunalnom redu-površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostale površine.doc

KL-KR 5- Odluka o komunalnom redu- prodaja i smeštaj robe, obavljanje delatnosti.doc

KL-KR 6-Odluka o komunalnom redu- kontrola zabrane kretanja, zaustavljanje, parkiranje....doc

KL-KR 7-Odluka o komunalnom redu- podzemni pešački prolazi,tereni za sport i zabavu, stovarišta, ograde...doc

KL-KR 8- Odluka o komunalnom redu- uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju.doc

KL-KR 9-Odluka o komunalnom redu-uslovi i način postavljanjaobjekata i uređaja na površinama javne namene i površ. u javnom korišćenju.doc

KL-KR 10-Odluka o komunalnom redu-rashladni uređaji, aparati, dečiji automobili....doc

KL-KR 11-Odluka o komunalnom redu- deponovanje građevinskog materijala, ogrevnog drveta i postavlanje građevinske skele.doc

KL-KR 12-Odluka o komunalnom redu-raskopaavanje površina javne namemen i površina u javnom korišćenju.doc

KL-KR 13-Odluka o komunalnom redu-ugostiteljski objekti.doc

KL-OG 1-Odluka o oglašavanju-oglašavanje na otvorenom prostoru.doc

KL-OG 2-Odluka o oglašavanju-oglašavanje na otvorenom prostoru-zabranjene radnje.doc

KL-PI 1-Odluka o pijacama-upravljanje pijacama.doc

KL-PI 2-Odluka o pijacama-obaveze korisnika pijačnog prostora.doc

KЛ- ДУ- 1 -Одлука о димничарским услугама-за ЈП.doc

KЛ- ДУ- 2 -Одлука о димничарским услугама-корисник.doc

КЛ- ИКЉ- 1 Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за ЈП.doc

КЛ- ИКЉ- 2- Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за власника.doc

 КЛ- ПП-1- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша.doc

КЛ- ПП-2- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-за власника пловила.doc

КЛ- ПП-3- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-манифестације.doc

КЛ- ПП-4- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-забране.doc

КЛ - ВК-2-Одлука о водоводу и канализацији-корисник.doc

КЛ- ВК-3-Одлука о водоводу и канализацији-искључење.doc

КЛ- ВК-4-Одлука о водоводу и канализацији-септичке јаме.doc

КЛ- ГИС-1- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању.doc

КЛ- ДЖ-1- Одлука о условима за држање домаћих животиња-пси и мачке.doc

КЛ- ДЖ-2- Одлука о условима за држање домаћих животиња-птице и голубови.doc

КЛ- ДЖ-3- Одлука о условима за држање домаћих животиња-копитари и папкари.doc

КЛ- ДЖ-4- Одлука о условима за држање домаћих животиња-живина.doc

КЛ- ЗХ-1- Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша.doc

КЛ- ЈП-1- Одлука о јавним паркиралиштима.docx

КЛ- ЈП-2- Одлука о јавним паркиралиштима.doc

КЛ- ЈП-2- Одлука о јавним паркиралиштима.docx

КЛ- ЈР-1- Одлука о јавној расвети.doc

КЛ- ЈР-1- Одлука о јавној расвети.docx

КЛ- ЈР-2- Одлука о јавној расвети.doc

КЛ- ЈР-2- Одлука о јавној расвети.docx

КЛ- ЈЧ-1-Одлука о јавним чесмама.doc

КЛ- ММО-1-Одлука о мањим монтажним објектима-покретна тезга.doc

КЛ- ММО-2-Одлука о мањим монтажним објектима-тенда.doc

КЛ- ММО-3-Одлука о мањим монтажним објектима- отворена башта угоститељског објекта.doc

КЛ- ММО-4-Одлука о мањим монтажним објектима-затвореног типа башта угоститељског објекта.doc

КЛ- ММО-5-Одлука о мањим монтажним објектима-киоск.doc

КЛ- НС-1-Одлука о утврђивању и означавању насељених места.doc

КЛ- НС-1-Одлука о утврђивању и означавању насељених места.docx

КЛ- ПИЗ-1-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина.doc