Споразум са Факултетом спорта и физичког васпитања