Усвојене измене Одлуке о буџету за 2017.

На 8. заседању Скупштине Градске општине Пантелеј, већином гласова усвојене су измене и допуне Одлуке о општинском буџету за ову годину  и испуњена законска обавеза подношења извештаја о извршењу буџету у првој половини године. Актуелни ребаланс буџета резултат је сагледавања очекиваних прихода по основу локалне таксе за заузеће јавних површина за постављене електричне стубове на територији Општине Пантелеј, које су ванредним ангажовањем општинске комуналне службе прецизно пописане и њихов број фаkтички уподобљен са реалним стањем на терену. Уплатама ЕПС по том основу, приходи у општинском буџету практично треба да се увећавају за 8.250.000 динара као нова, расположива средства за намене које су, актуелним изменама Одлуке о овогодишњем буџету, опредељене за нове пројектне активности, потребе основношколског образовања, верских заједница, спортских организација и суфинансирање набавке подземних контејнера. На седници су такође усвојене измене Одлука о сеоским водоводима и општинским признањима које су, после вишегодишње примене, уподобљене са праксом ради целисходнијег и ефикаснијег одлучивања.