Саопштење за јавност


 

У складу са актуелним Законом о становању и одржавању стамбених зграда и законским интенцијама да се уреди област колективног становања и регулише управљање постојећим стамбеним фондом, по истеку званичног рока за регистрацију стамбених заједница, комунална инспекција Градске општине Пантелеј обавила је инспекцијски надзор и контролу свих пописаних стамбених заједница на подручју ове Општине. Од око 290 евидентираних стамбених заједница на територији Градске општине Пантелеј, законску обавезу да се региструју испунило је до ових дана 212 стамбених заједница. У склопу обављеног инспекцијског надзора, свима који то сада нису учинили издат је налог комуналне инспекције да се региструју у законом задатом року од 30 дана који тече од дана издавања налога. За оне стамбене заједнице које то не учине ни у накнадним законским роковима по налогу инспекције, Закон предвиђа увођење принудног управника кога поставља локална управа односно Градска општина Пантелеј. С обзиром да је већ регистровано 70% стамбених заједница у овој Општини и да свакодневно пристижу преостали захтеви који су у поступку регистрације, евидентно је да су и станари и надлежне општинске службе у Пантелеју одговорно приступиле овом важном послу и законским обавезама.