Потписан колективни уговор

У Градској општини Пантелеј обављено је потписивање Колективног уговора за запослене у органима и службама Града Ниша и органима Градских општина у Нишу. Колективни уговор потписали су: председник Општине, Братимир Васиљевић, начелник Општинске управе, Новица Симић, председница Одбора за административна и мандатно имунитетска питања Скупштине Градске општине Пантелеј, Данијела Крстић.