Јавни позив

У складу са смерницама Европске Банке за обнову и развој (ЕБРД ПР 5 и ПР 10)

 

КОРИДОРИ СРБИЈЕ Д.О.О позивају заинтересоване појединце, јавност, органе и организације на

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

поводом

ПЛАНА УКЉУЧИВАЊА ЈАВНОСТИ (СЕП)

И
ОКВИРНОГ ПЛАНА РАСЕЉАВАЊА – додатне смернице (РПФ)

за пројекат изградње Петље Малча, Аутопут Е 80

у оквиру пројекта  изградње Аутопута Коридор Х

Које ће се одржати 14. јуна  2018 у 18:00 часова , у просторијама   винарије „СТАТУС“ у Малчи

У документе који су  предмет консултација може се извршити увид или копија преузети на следећим адресама:

  • У просторијама МЗ Малча у року од 7 дана од дана доставе позива,
  • На интернет страници Коридора Србије д.о.о. http://www.koridorisrbije.rs
  • На интернет страници Градске општине Пантелеј 

http://www.pantelej.org.rs/fajlovi/sitedata/vesti/2018-06-01%20OKVIR%20RASELJAVNJA.pdf

http://www.pantelej.org.rs/fajlovi/sitedata/vesti/Plan%20anga%C5%BEovanja%20zainteresovanih%20strana%20-%20Koridor%20X.pdf

Питања и коментаре поводом докумената могу бити достављени писаним путем или путем електронске поште  на доле назначене адресе или директно током јавних консултација .

Молимо вас да преко представника МЗ Малча благовремено направите списак  грађана којима би била потребна помоћ приликом доласка и одласка, услед разлога посебне осетљивости (старост, отежано кретање или слично) како би  Коридори Србије д.о.о. за те грађане обезбедили превоз.

 

За додатне информације молим вас да контактирате:

 

КОРИДОРИ СРБИЈЕ Д.О.О

Краља Петра бр. 21, 11000 Београд

Тел: 011- 33 44 174

Е-маил: office@koridorisrbije.rs