Презентовање новог прекограничног пројекта

Градска општина Пантелеј у партнерству са Општином Лом из Бугарске реализује нови пројекат у оквиру Interreg-ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“ има за циљ стварање предуслова за одрживи развој туризма кроз креирање нових туристички атрактивних дестинација, промоцију културних, историјских и природних потенцијала као основе за њихов развој и јачање конкурентности у области туризма и интеграцију туристичких потенцијала Србије и Бугарске у европски простор.
У оквиру имплементације овог двогодишњег међународног пројекта, поред великог броја промотивних активности намењених пре свега становницима прекограничног региона, у Општини Лом ће бити обновљен мултифункционални културно-туристички центар на обали Дунава, а у Градској општини Пантелеј биће завршена изградња преосталих 300 метара пута до Церјанске пећине и извршена санација пута до Манастира Св.Јован као предсуслов за побољшање приступачности природним и културно-историјским дестинацијама.
Укупна вредност пројекта је 589 136.62 евра, док је износ ЕУ субвенције 500 766.12 евра. За имплементацију активности у Србији намењено је 219 720.38 евра, од чега је 186 762.32 евра износ донације Европске уније.
Званична конференција за новинаре одржана је поводом почетка реализације пројектних активности у великој сали Градске општине Пантелеј.