Усвојен завршни рачун и ребаланс буџета

На седници Скупштине Градске општине Пантелеј усвојена је Одлука о завршном рачуну буџета Општине за 2017. годину као редовна законска обавеза. Већином гласова усвојене су, такође, измене и допуне Одлуке о буџету за текућу годину којима се овогодишњи буџет увећава за око 10 милиона динара у односу на пројектовани износ од 161 милион динара. Три су кључна разлога за ове промене и тичу су потребних издвајања за суфинансирање ИПА Пројекта прекограничне сарадње са Бугарском који је накнадно одобрен почетком године, затим пројекта јавних радова које Општина реализује у сарадњи са Филијалом Националне службе за запошљавање у Нишу као и укључивања буџетског суфицита акумулираног из протеклих година. Изменама важеће Одлуке, изгласано је повећање припадајућих накнада за одборнике, чланове радних тела и одборничких група у општинској Скупштини којој је, на крају седнице, предочена информација о активностима председника и Већа Градске општине Пантелеј у првом полугођу ове године.