Акција чишћења Мартиријума

Градска општина Пантелеј организовала је акцију чишћења и уређења простора Мартиријума-јединственог културно-историјског споменика из ранохришћанског периода нишке историје који је под заштитом државе као културно добро. У акцији су учествовали радници ангажовани преко општинског пројекта јавних радова. У сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе у Нишу, руководство Општине тражи трајно решење за одржавање овог простора како би се спречила његова девастација.