Позитивно мишљење о важним плановима

Скупштина Градске општине Пантелеј, једногласним изјашњавањем одборника, дала је позитивно мишљење о два важна плана који су од републичког значаја. Реч је о Плану генералне регулације трасе гасовода Србија-Бугарска на деоници која пролази кроз подручје Општине Пантелеј, од Ниша према Димитровграду, као државне инвестиције која је резервно решење за некадашњи „Јужни ток гасовода“. Други план, детаљне регулације Малчанске реке и колектора са пумпном станицом, има карактер хитног и практично омогућава извођење радова на изградњи пута Малча-Просек ради очувања саобраћајне везе из правца Зајечара и Малче према Сићеву која би била исечена пуштањем у саобраћај ауто-пута односно источног крака коридора 10 према Бугарској, чија се завршница најављује крајем године. На седници Скупштине, такође, поднет је Извештај о деветомесечном извршењу буџета Општине Пантелеј.