Јавна расправа о буџету Града Ниша за 2019. у ГО Пантелеј

Председник Градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић отворио је јавну расправу о буџету Града Ниша за 2019. која је за заинтересоване грађане ове Општине организована у МЗ Моша Пијаде. Градоначелник Ниша, Дарко Булатовић предочио је важније појединости око планирања градског буџета а представници Канцеларије за локални економски развој и пројекте и градских Секретаријата за финансије и инвестиције детаљније су упознали грађане са предвиђеном расподелом буџетских средстава за капиталне и друге инвестиције као и за остале редовне намене.