Почетак радова на електрификацији прилаза насељу Дубрава

Председник градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић и чланови ужег општинског руководства обишли су радове који су ових дана започети дуж прилазног пута за ново насеље Дубрава-Суводол. Реч је о земљаним радовима који претходе електрификацији ове прилазне деонице и постављању електричних стубова за јавну расвету, као одговор на захтев житеља овог насеља.