Радни састанак са руководством ЈКП Медијана о приоритетима у 2019.

Председник градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић и чланови најужег општинског руководства одржали су радни састанак са руководећим тимом ЈКП Медијана. Састанак  који је заказан пред сам крај ове пословне године посвећен је дефинисању приоритета за наредну годину у пословима из домена овог предузећа који се тичу јавне хигијене,зоохигије и одржавања зеленила на подручју Општине Пантелеј, са посебним акцентом на редовно одржавање зелених површина међу којима су и најпопуларнија нишка излетишта. Као и протеклих година тај посао ће захтевати континуирано и координирано ангажовање уз испомоћ општине кроз укључивање сезонских радника на  јавним радовима. Једна од тема састанка било је и питање оправданости захтева групе грађана из улице Васе Пелагића да се уклоне поједина стабла из постојећег дрвореда због оштећења која изазивају на подземним инсталацијама и темељима објеката.