Обилазак завршних радова на крову О.Ш."Мика Антић"

Поводом овогодишњих улагања у одржавање школских објеката, председник Градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић са члановима општинског руководства обишао је Основну школу „Мика Антић“ У овој школи завршавају се санациони радови на крову школске зграде која је прокишњавала а финансирају се из општинског буџета у оквиру подршке Градске општине Пантелеj унапређењу услова рада и несметаног одвијања наставе у основним школама на њеном подручју. За ове радове Градска општина Пантелеј определила је 140 000 динара.