Мере за брже запошљавање

Градска општина Пантелеј у сарадњи са Националном службом за запошљавање-Филијала у Нишу, организовала је за привреднике и предузетнике са своје територије, презентацију програма и мера активне политике запошљавања за текућу годину, која ће бити одржана у среду, 6.марта 2019.године од 11 часова у сали Општине.
Овом приликом званично је потписан Споразум између Градске општине Пантелеј и нишке Филијале НСЗЗ о спровођењу овогодишњег пројекта јавних радова, у домену техничке подршке коју пружа Служба за запошљавање док Општина самостално, из свог буџета, финансира ангажовање радника на сезонским пословима, претежно на редовном одржавању зелених површина, излетишта, сређивању споменичких простора и сличним радовима у области уређења и очувања животне средине.