Прилагођавање јавног превоза потребама ђака

 

Председник градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић и чланови општинског руководства одржали су радни састанак са представницима градског Секретаријата за комуналне делатности, Дирекције за изградњу града Ниша и Дирекције за јавни превоз. Повод за састанак као и главна тема разговора је изналажење најцелисходнијег решења у јавном, линијском превозу које треба да омогући редован превоз ђака из дела насеља Доња Врежина око „Миновог насеља“ до ОШ „Мика Антић“ као једне од пантелејских школа са највећим бројем ученика.