Конкурс за јавне радове

У оквиру мера активне политике запошљавања, Градска општина Пантелеј у сарадњи са нишком филијалом Националне службе за запошљавање, расписала је јавни конкурс за спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019.години. Конкурс је отворен осам дана од дана расписивања и практично траје до 12.априла 2019. Детаљније информације о конкурсу могу се наћи на званичној интернет страници ГО Пантелеј, у фолдеру „јавни конкурси 2019“.