Конкурс за доделу субвенција за самозапошљавање

У оквиру мера активне политике запошљавања, Градска општина Пантелеј у сарадњи са Националном службом за запошљавање, расписала је јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање. Конкурс је отворен месец дана од дана расписивања и траје до 9.јуна 2019. Детаљније информације о конкурсу могу се наћи на званичној интернет страници ГО Пантелеј, у фолдеру „јавни конкурси 2019“ и на званичном сајту Националне службе за запошљавање.