Скупштина ГО Пантелеј о ребалансу и шестомесечном извршењу буџета за 2019

Скупштинска већина изгласала је Одлуку о ребалансу овогодишњег буџета Градске општине Пантелеј којом се обим буџета умањује за око 5 милиона динара. Одборници општинске Скупштине дали су позитивно мишљење на измене овогодишњег Програма уређивања градског грађевинског земљишта које су уследиле после поверавања управљања путевима Дирекцији за изградњу града Ниша. У склопу извештаја о реализацији буџета у првом полугођу 2019. који је презентован одборницима остварени приходи износе око 72 милиона динара или 38,62% а извршени расходи 68 милиона динара или 33,30%.