Иницијални сусрет са представницима руске Асоцијације

 

Председник Градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић примио је представнике Међународне асоцијације за регионалну сарадњу-МАРС из Русије која је задужена за успостављање сарадње са регионом јужне Србије и градом Нишом као регионалним центром. Реч је о првом контакту и иницирању сарадње која треба да допринесе првенствено повезивању привредних субјеката и братимљењу српских и руских општина. У основи је намера да се међудржавна сарадња која је успостављена на нивоу влада двеју земаља спусти и на локални ниво и непосредније повезивање у најбољем обостраном интересу.