Састанак са власницима објеката на траси измештања пруге

Председник Градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић и координатор пројекта измештања пруге кроз Ниш, Љубивоје Славковић организовали су инструктивни састанак са власницима објеката за расељавање на траси будуће пруге. Састанку се одазвала већина власника са подручја Општине Пантелеј и тиме добила прилику да се детаљно информише о свим припадајућим правима у процесу експропријације објеката и одговарајућим надокнадама, као и о начинима заштите својих права, што је првенствени циљ ових непосредних сусрета са власницима стамбених и пословних објеката планираних за рушење. Сугерисано је да власници посебно обрате пажњу на утврђену површину и износ надокнаде у висини грађевинске вредности објекта која је за њих повољнија од тржишне и да, уз право на приговор, могу да затраже додатно вештачење. За сваку врсту помоћи на располагању су им правници из Градске општине Пантелеј и канцеларије координатора у Калчи. Треба да реагују благовремено али заштиту својих права могу да остваре током читавог процеса реализације пројекта измештања пруге, који ће практично започети тек у пролеће 2022.године када ће наступити и коначна расељена објеката на тој траси пруге.