Споразум око решења за Врежинско гробље

Председник Градске општине Пантелеј, Братимир Васиљевић организовао још један у низу састанака са свим кључним актерима у процесу изналажења  трајног решења за проблеме статуса Врежинског гробља и праксе сахрањивања на том простору. Проблеми временом кулминирају са рапидним порастом сахрањивања на овом гробљу и неконтролисаном продајом парцела која прети да угрози важећи План генералне регулације и прекорачи регулационе линије планираног простора за ову намену. Сви учесници састанка, почев од руководства ГО Пантелеј, ресорних градских Секретаријата за комуналне делатности и имовину, градског већника задуженог за комунална питања Братислава Вучковића и надлежног јавно комуналног предузећа „Горица“  до власника приватних парцела на том потезу који су се одазвали и активно учествовали у расправи, заузели су јединствен став да се досадашња пракса моментално заустави и хитно заведе ред у складу са законом и свим другим нормама везаним за сахрањивање, уређење и одржавање простора одређеног за те потребе. Са таквим ставом сагласно је и свештенство локалне парохије које је на претходном састанку  изразило потпуну спремност  за сарадњу у свом делокругу. На основу свих досадашњих разговора и сагледавања проблема из свих углова, решење се види у тројном споразуму између Општине, ЈКП Горица и власника слободних парцела који су вољни да допринесу решењу уз адекватну сатисфакцију, што ће бити предмет договора у најкраћем року од петнаестак дана. Након постизања овог споразума уследиће строга и потпуна забрана сахрањивања изван парцела које ће бити оивичене и стандардно уређене за ове намене.