ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ КОРОНА ВИРУСОМ КОД ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА УСЛУГА ГО ПАНТЕЛЕЈ

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ ДОНЕЛА ЈЕ ПЛАН МЕРА О ЗАШТИТИ ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА УСЛУГА ГО ПАНТЕЛЕЈ.

МЕРЕ:

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ МЕРЕ ЗА ДЕЗИФЕНКЦИЈУ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА, ТАКО ШТО ЋЕ СЕ ОБЕЗЕБЕДИТИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ. ОБЕЗБЕДИЋЕ СЕ ПОЈАЧАН РАД ХИГИЈЕНИЧАРСКИХ РАДНИКА КОЈИ ЋЕ ВИШЕКРАТНО У ТОКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА ДЕЗИНФИКОВАТИ ПРОСТОР УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА ГО ПАНТЕЛЕЈ И ШАЛТЕРЕ КОЈИ РАДЕ СА СТРАНКАМА  А НА СВАКОМ СПРАТУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ПО ЈЕДНО МЕСТО ЗА ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ И ПОВЕЋАНА ХИГИЈЕНСКА ЗАШТИТА.

СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ БИЋЕ УПОЗНАТ СА ОПШТИМ МЕРАМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ПРЕДУЗМЕ ЗА САМОЗАШТИТУ ОД НАСТАНКА И ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ, РАДИ ОДГОВОРНОГ ПОНАШАЊА ПРЕМА КОЛЕГАМА СА КОЈИМА ДЕЛИ ПРОСТОРИЈЕ.

ЗАБРАЊУЈУ СЕ СВЕ ПОСЕТЕ НА РАДНОМ МЕСТУ. КОМУНИКАЦИЈА ЋЕ СЕ ОБАВАЉАТИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ И Е-ПОШТОМ.

САГЛЕДАЋЕ  СЕ ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА, РАДОМ У ДВЕ СМЕНЕ КАКО БИ СЕ СМАЊИО БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ У ИСТОМ ТРЕНУТКУ ДЕЛЕ ЈЕДНУ КАНЦЕЛАРИЈУ КАО И РАД ОД КУЋЕ У СЛУЖБАМА ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋНО.

РЕДУКОВАЋЕ СЕ РАД СА СТРАНКАМА НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА – ПРИЈАВА КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ВРШИЋЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО Е-ПОШТЕ :pavslovenka@gu.ni.rs, РЕДОВНЕ ПОШТЕ, ИЛИ КОНТАКТОМ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ НА СЛЕДЕЋИ ТЕЛЕФОН: 018/201 280, локал 5228, ДО ДАЉЊЕГ.

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА УВОДИ СЕ CALL-CENTAR: 018/201 280, локал 5214

СВИ УПРАВНИЦИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ДОБИЋЕ УПУСТВО О МЕРАМА СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈА НА МЕЈЛОВЕ КОЈЕ СУ ДОСТАВИЛИ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА.

УВОДИ СЕ CALL-CENTAR ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ, СТАРИХ И ИЗНЕМОГЛИХ ЛИЦА КОЈА ЖИВЕ У САМАЧКИМ ДОМАЋИНСТВИМА. БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 018/201-260 А РАДНО ВРЕМЕ ОД 9-14 ЧАСОВА. БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНЕ МОБИЛНЕ ЕКИПЕ ОПШТИНСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА ОБИЛАЗАК И СЕРВИСИРАЊЕ ДОСТАВЕ ЛЕКОВА И НАМИРНИЦА ЗА ТАКВА ЛИЦА НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНО ПРОВЕРЕНИХ ПРИЈАВА.

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ НИЈЕ ВИШЕ МОГУЋЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИТИ ЛИЧНО У КАНЦЕЛАРИЈИ ВЕЋ САМО ПУТЕМ ПОДНЕСАКА ПРЕКО ПОШТЕ ИЛИ НА ТЕЛЕФОН: 018/201 280, локал, 5208, ДО ДАЉЊЕГ.

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДСТАВКА ГРАЂАНА РЕСОРНИМ ВЕЋНИЦИМА И ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ МОГУЋЕ ЈЕ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА: 018/201 280 ИЛИ ПУТЕМ МЕЈЛА:pantelej@gmail.com ИЛИ ПОДНЕСКОМ ПРЕКО ПОШТЕ.

ЗА СЕОСКА ПОДРУЧЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ БИЋЕ ЗАДУЖЕНИ ПРЕДСЕДНИЦИ САВЕТА ГРАЂАНА ЗА МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА И ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ А У СКЛАДУ СА УПУТСТВОМ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ВИДНО ИСТАКНУТО У СЕЛИМА.

УРЕЂУЈЕ СЕ НАЧИН ПРИЈЕМА СТРАНАКА НА ШАЛТЕРИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ И ШАЛТЕРУ ПОШТЕ НА ТАЈ НАЧИН ШТО ЋЕ У  ШАЛТЕРСКОЈ САЛИ БИТИ ПРИМЉЕНА ЈЕДНА СТРАНКА А У ХОЛУ ЈЕ МОГУЋЕ ЗАДРЖАВАЊЕ ДВЕ СТРАНКЕ.

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА-ПОРТИРСКЕ СЛУЖБЕ ОНЕМОГУЋИЋЕ УЛАЗ СВИМ СТРАНКАМА КОЈЕ НЕМАЈУ УНАПРЕД ЗАКАЗАН ТЕРМИН И ОНЕМОГУЋИЋЕ НЕПОТРЕБНО ЗАДРЖАВАЊЕ СТРАНАКА У ОПШТИНИ.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА БИЋЕ ИСТАКНУТО НА ВИДНОМ МЕСТУ НА УЛАЗНИМ ВРАТИМА ОПШТИНЕ.

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ ИМАЋЕ МОБИЛНО ВОЗИЛИО СА ВОЗАЧЕМ ЗА ХИТНЕ ИЗЛАСКЕ НА ТЕРЕН.

КОРДИНАТОР ЗА САРАДЊУ СА КРИЗНИМ ШТАБОМ ГРАДА НИША ЈЕ НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, НОВИЦА СИМИЋ,БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 018/201 280, локал 5202

ДО ДАЉЊЕГ СЕ СТОПИРАЈУ ПУТОВАЊА ПОВОДОМ СТРУЧНИХ УСАВРШАВАЊА КАО И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТРИБИНА.

ДО ДАЉЊЕГ СЕ ОТКАЗУЈЕ КОМБИ ПРЕВОЗ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА И СПОРТСКИХ И ДРУГИХ УДРУЖЕЊА.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ-ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

БРАТИМИР ВАСИЉЕВИЋ