Одлаже се конкурс за пројекте удружења

Због ванредног стања прекидају се све радње и престају да важе сви рокови у спровођењу раније расписаног јавног позива ГО Пантелеј за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области спорта, активизма за младе, културе и историјског  наслеђа, док важи одлука о проглашењу ванредног стања.
Нови рокови за све конкурсне активности биће утврђени након  одлуке о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови, а све до сада предузете радње у поступку спровођења јавног позива остају на правној снази.