VESTI

Završne aktivnosti u Projektu

U okviru IPA Programa pekogranične saradnje Srbija-Bugarska, Gradska opština Pantelej u partnerstvu sa bugarskom Opštinom Lom sprovodi završne aktivnosti u Projektu za povećanje pristupačnosti atraktivnim turističkim lokalitetima u opštinama s obe strane granice. Reč je o destinacijama koje povezuju prirodna dobra izuzetne vrednosti, kao što su pećinski kompleksi u podnožju Kalafata i bogatom kulturno-istorijskom i duhovnom nasleđu koje baštine ove dve opštine. Partneri iz Bugarske, u sklopu uzvratne poset

Inicijalni susret sa predstavnicima ruske Asocijacije

Predsednik Gradske opštine Pantelej, Bratimir Vasiljević primio je predstavnike Međunarodne asocijacije za regionalnu saradnju-MARS iz Rusije koja je zadužena za uspostavljanje saradnje sa regionom južne Srbije i gradom Nišom kao regionalnim centrom. Reč je o prvom kontaktu i iniciranju saradnje koja treba da doprinese prvenstveno povezivanju privrednih subjekata i bratimljenju srpskih i ruskih opština. U osnovi je namera da se međudržavna saradnja koja je uspostavljena na nivou vlada dveju zemalja spusti i

Projekat: "Stvaranje preduslova za bolju pristupačnost turističkim atrakcijama u Panteleju i Lomu poboljšanjem turističke infrastrukture i povećanjem broja turista"

Tokom minulog vikenda sproveden je deo završnnih aktivnosti u partnerskom projektu za povećanje pristupačnosti atraktivnim turističkim lokalitetima u Opštinama Pantelej i Lom koji je kofinansiran iz IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska. Centralni događaj bila je promotivna manifestacija u kompleksu Cerjanske pećine koja je okupila preko stopedeset učesnika s obe strane granice. U prisustvu rukovodstva Gradske opštine Pantelej i Opštine Lom, Direkcije za izgradnju grada Niša kao upravljača C

Procitaj sve vesti