VESTI

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O TEMAMA OD JAVNOG INTERESA

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i usvojenim Mehanizmom utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Gradska opština Pantelej, u saradnji sa Media i reform centrom Niš, održana je JAVNA RASPRAVA o temama od javnog interesau konferencijskoj sali MRCN. Tim povodom predloge i sugestije dali su predstavnici udruženja građana, strukovnih udruženja, nevladinih organizacija odnosno svih zainteresovanih organizacija civilnog društva kao i mediji, koji su aktivnim učešćem u javnoj r

Obilazak trase nove turističke zone

U okviru priprema za realizaciju PROJEKTNE IDEJE O FORMIRANjU NOVE TURISTIČKO-REKREATIVNE PONUDE KOJA POVEZUJE I OBJEDINjUJE RASPOLOŽIVE RESURSE I POTENCIJALE OPŠTINA: PANTELEJ I NIŠKA BANjA, uključujući inicijalne aktere: Institut „Radon“, Strelište u Malči, Vinski podrum „Malča“, Konjički klub u Niškoj Banji, Safari klub-Niš i druge zainteresovane učesnike sa programima iz oblasti turizma posebnih interesa, rukovodstvo Gradske opštine Pantelej obišlo je kompletan teren sa svim zainteresovanim i uključenim

Procitaj sve vesti