VIRTUELNI MATIČAR

Grad Niš - Gradski uslužni centar

 

ZAHTEV ZA IZDAVANjE IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH

http://www.ni.rs/vm/mkr.html


ZAHTEV ZA IZDAVANjE IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE VENČANIH

http://www.ni.rs/vm/mkv.html


ZAHTEV ZA IZDAVANjE IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE UMRLIH

http://www.ni.rs/vm/mku.html


ZAHTEV ZA IZDAVANjE UVERENjA O DRŽAVLjANSTVU

http://www.ni.rs/vm/ukd.html