UPRAVA ZA PLANIRANjE I IZGRADNjU

 

 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/uprave-i-sluzbe/upi/

 

Šematski prikaz objedinjene procedure

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/sematski-prikaz-objedinjene-procedure.pdf

 

 

Tarifnik-lokalne administrativne takse iz oblasti planiranja i izgradnje

 

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/Lokalne-administrativne-takse-iz-oblasti-planiranja-i-izgradnje-decembar-2015-dopuna-1.pdf

 

Iznosi troškova za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje

 

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/Iznosi-troskova.pdf

 

CENTAR ZA IZDAVANjE DOZVOLA (CID):

Ul. Nikole Pašića br. 22
Radno vreme od 7:30 do 15:30
Telefon: 018/505-681, 505-682, 505-683
http://nadji.info/mesto/78461/grad-nis

 

CID izdaje informacije u vezi procedure izdavanja dozvola, pribavljanja tehničkih uslova javnih preduzeća, izrade i sprovođenja urbanističkih planova, postupka legalizacije i katastra nepokretnosti.

U CID-u možete predati:

zahteve za izdavanje informacije o lokaciji, zahteve za izdavanje lokacijskih uslova, lokacijske, građevinske i upotrebne dozvole i dr.
i pribaviti:

kopiju plana, list nepokretnosti, izvod iz katastra podzemnih instalacija koje izdaje Služba za Katastar nepokretnosti Niš.