Unošenjem  ovog linka u pretraživač možete preuzeti obrazac Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja.

http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html