Ljiljana Berić, sekretar Skupštine Gradske opštine Pantelej

ADRESA:  Niš,  Stanoja Glavaša IV prilaz bb  tel:065 444 78 77  e-mail: ljiljana.beric@yahoo.com

 

OBRAZOVANJE:   

Gimnazija”Stevan Sremac” u  Nišu

Pravni fakultet,  Niš                                     

Seminar  menadžment u javnoj upravi

Obuka o vestinama komunikacija

Obuka o upravljanju vremenom

Obuka za javni nastup i liderstvo

Drugi kurs engleskog jezika

Specijalističke studije grupa ‘’Političke stranke i izbori’’

 

RADNA KARIJERA:

 

2008-sada: Gradska opština Pantelej, Grad Niš

Pozicija: Sekretar Skupštine

Zadužena za organizaciju rada i pripremu sednica Skupštine. Koordinira pripremom akata koje donosi Skupština, stara se o zakonitosti rada Skupštine, prati aktuelno domaće i evropsko zakonodavstvo vezano za rad javne uprave.

 

2004-2008. Kabinet Gradonačelnika Grada Niša

Pozicija: Pomoćnik Gradonačelnika

Zadužena za koordinaciju sa gradskim upravama i službama i saradnju sa nevladinim organizacijama.

 

2000-2004Opština Niš

Pozicija: Sekretar Izvršnog odbora

Zadužena za organizaciju rada i pripremu sednica Izvršnog odbora i radnih tela i komisija. Koordinira pripremom akata koje donosi Izvršni odbor, stara se o zakonitosti rada Skupštine, prati aktuelno domaće i evropsko zakonodavstvo vezano za rad javne uprave.

 

1982-2000Narodno pozorište Niš

Pozicija: sekretar pozorišta, pomoćnik direktora

Zadužena za rukovođenje službama pravnom, finansijskom, službom marketinga i prodaje i službom zajedničkih poslova.

 

DRUŠTVENO ANGAŽOVANJE:

 

2003.-2008. Republička izborna komisija

Pozicija: član komisije

Zadužena za učešće u sprovođenju izbora, praćenje izbornog zakonodavstva, iniciranje izmena izbornih zakona i pružanje stručne pomoći drugim organima za sprovođenje izbora.

 

2001- 2004.Mreža gradova Građanskog pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope

Pozicija: predstavnik Opštine Niš          

Autor i koordinator projekta „Tinejdžerska kolonija Sićevo“ 2002. I 2003. godine u partnerstvu Građanskog pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, Opština Niš, Veles, Prijedor i Fojnica.

Koordinator za jugoistočnu Srbiju Kampanje za ukidanje viza.

Organizator okruglog stola “Kultura kao faktor regionalnog povezivanja”.

 

INTERESOVANJA:                        Kultura, politika

 

PORODIČNI STATUS:      Udovica, majka dvoje punoletne dece.