Javna rasprava o predlogu plana razvoja Grada Niša za 2016. godinu