Radni sastanak sa timom JKP Naisus i predstavnicima MZ G. Matejevac