Prijem za članove Sportsko rekreativnog udruženja osoba sa invaliditetom „Nais“