Radni sastanak sa menadžmentom JKP "Naissus" i predstavnicima Mesne zajednice Gornji Matejevac