Prezentacija Plana detaljne regulacije za područje Kameničkog visa i vikend naselja na potezu Kamenica - Cerje