Radni sastanak sa direktorom lokalne nevladine organizacije "Eneca"