Privredne organizacije na području Opštine nalaze se u ozbiljnim teškoćama. Do oživljavanja privrede u sadašnjim uslovima može doći, pre svega, kroz razvoj malih i srednjih preduzeća koja, u sadašnjim uslovima, mogu biti najvitalniji deo privrednog organizma, pokretač razvoja i brana siromaštvu. Privatni biznis ''jača'' i udaljavajući se od ''sive ekonomije'' uključuje se u legalne tokove pa se u njegovo jačanje uključuje i lokalna samouprava
Koncepcija razvoja opštine Pantelej bazirana je na klasterskom organizovanju u oblasti industrije, poljoprivrede i turizma.

Klasteri


Predstavljaju skup međusobno povezanih institucija sa istog geografskog područja koja proizvode i prodaju veliki broj povezanih ili sličnih proizvoda. Značaj klastera ogleda se u mogućnosti pružanja pomoći malim firmama, kako bi uspešnije razvijale proizvodnju i savladale konkurenciju na tržištu.
Udruživanjem u klastere mala i srednja preduzeća, inače najbrojnija na teritoriji Opštine, smanjuju troškove a istovremeno podstiču rad i razvoj.

Biznis inkubatori
flasirnicaOtvaranje biznis inkubatora je deo poslovne strategije Srbije, što je cilj i lokalnih zajednica. Spajanjem interesa privatnih preduzetnika sa javnim sektorom i oživljavanjem nekadašnjih velikih fabrika stvaraju se preduslovi razvoja cele Opštine.

Poljoprivreda

Gradskoj opštini Pantelej pripada 12 brdsko – planinskih sela sa blizu 3.500 domaćinstava. Stanovništvo se bavi ratarstvom, voćarstvom, vinogradarstvom i stočarstvom. Iako su zemljište,klima i geografski položaj veoma povoljni za razvoj poljoprivrede, u poslednjim decenijama ona zamire. Sve je više neobrađenih njiva, a značajno je smanjen i stočni fond.
Stručni timovi gradske opštine Pantelej pripremaju više programa kojima će se stvoriti mogućnost da poljoprivreda postane isplativa delatnost. Programima se predlažu rešenja za ukrupnjavanje parcela, regulisanje svojinskih odnosa, uređivanje seoskih puteva i rešavanje drugih problema sa kojima su danas suočena sela.

U planu je i pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima, davanje informacija o konkursima za programe podsticajnih sredstava, pružanje predloga za način kreditiranja i informisanje o propisima iz ove oblasti. Biće predstavljene nove tehnologije i savremeni načini stočarske i ratarske proizvodnje, a poljoprivrednici će se upoznati i sa novim načinima udruživanja u kooperative, asocijacije i zadruge kako bi i sami unapredili proizvodnju i lakše prodavali proizvode.