Usvojene izmene Odluke o budžetu za 2107.

Na 8. zasedanju Skupštine Gradske opštine Pantelej, većinom glasova usvojene su izmene i dopune Odluke o opštinskom budžetu za ovu godinu  i ispunjena zakonska obaveza podnošenja izveštaja o izvršenju budžetu u prvoj polovini godine. Aktuelni rebalans budžeta rezultat je sagledavanja očekivanih prihoda po osnovu lokalne takse za zauzeće javnih površina za postavljene električne stubove na teritoriji Opštine Pantelej, koje su vanrednim angažovanjem opštinske komunalne službe precizno popisane i njihov broj faltički upodobljen sa realnim stanjem na terenu. Uplatama EPS po tom osnovu, prihodi u opštinskom budžetu praktično treba da se uvećavaju za 8.250.000 dinara kao nova, raspoloživa sredstva za namene koje su, aktuelnim izmenama Odluke o ovogodišnjem budžetu, opredeljene za nove projektne aktivnosti, potrebe osnovnoškolskog obrazovanja, verskih zajednica, sportskih organizacija i sufinansiranje nabavke podzemnih kontejnera. Na sednici su takođe usvojene izmene Odluka o seoskim vodovodima i opštinskim priznanjima koje su, posle višegodišnje primene, upodobljene sa praksom radi celishodnijeg i efikasnijeg odlučivanja