VAŽNO OBAVEŠTENJE

Primerak dokumenta koji je predmet konsultacija može se preuzeti na sledećim adresama:

  • U prostorijama ''Infrastruktura železnice Srbije'' ad, Nemanjina 6, Beograd, radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu) u kancelariji br. 355, u roku od 14 dana od dana objave ovog poziva,
  • U prostorijama gradske uprave Grada Niša radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu),
  • U prostorijama uprave opštine Bela Palanka radnim danima od 10:00 do 14:00 časova
  • Na internet stranici: http://infrazs.rs,
  • Na internet stranici www.ni.rs,
  • Na internet stranici www.belapalanka.org.rs.
  • Na internet stranici www.pantelej.org.rs

Pitanja i komentari u vezi sa dokumentom mogu biti dostavljeni pisanim putem ili putem elektronske pošte na dole naznačenu adresu ili direktno tokom javnih konsultacija:

''Infrastruktura železnice Srbije'' ad

Dušan Garibović

kancelarija br. 355

Nemanjina 6

 11000 Beograd , Srbija

e-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs