Uspešna saradnja Doma zdravlja-Niš i Gradske opštine Pantelej

Predsednik Gradske opštine Pantelej, Bratimir Vasiljević i članovi najužeg opštinskog rukovodstva održali su radni sastanak sa direktorom niškog Doma Zdravlja, prof.dr Miloradom Jerkanom i članovima rukovodećeg tima ove zdravstvene ustanove. Na sastanku, koji je upriličen na samom početku poslovne godine, postignut je dogovor o nastavku saradnje koja je obostrano ocenjena kao izuzetno uspešna u proteklih pet godina, posebno tokom 2017. kada su postignuti izvanredni rezultati u pogledu unapređenja primarne zdravstvene zaštite i približavanja ovih usluga najširoj populaciji građana ove opštine. Kroz organizovane preventivne akcije, popularne „Bazare i karavane zdravlja“, medicinsko osoblje Doma zdravlja stiglo je do stanovnika naudaljenijih pantelejskih sela koja nemaju seoske ambulante a kao tradicionalne biće nastavljene i u 2018.godini. Sa oko 23 000 kartona u jedanaest zdravstvenih objekata, Dom zdravlja leči bezmalo polovinu ukupnog broja stanovnika na području Gradske opštine Pantelej i ta činjenica uzajamno obavezuje rukovodstvo Opštine i ove ustanove da brižljivo neguju postojeću saradnju ali i da zajedničkim snagama obezbeđuju potrebne prostorne, tehničke i druge uslove za optimalniji obuhvat stanovništva uslugama primarne zdravstvene zaštite na urbanom i ruralnom području Opštine Pantelej. U tom cilju, posle održanog sastanka u kabinetu predsednika, rukovodstva Opštine i Doma zdravlja obišla su ambulante „Lira“ i „Stevan Sinđelić“ u Donjoj Vrežini koje rade u otežanim uslovima.