Akcija uređenja kompleksa Cerjanske pećine

Povodom Dana zaštite prirode, 11.aprila,  Gradska opština Pantelej je, u saradnji sa Direkcijom za izgradnju grada Niša kao upravljačem Cerjanske   pećine, sprovela prigodnu akciju uređenja kompleksa ovog zaštićenog   prirodnog dobra na početku ovogodišnje sezone. U akciji su učestvovali   predstavnici Opštine, Direkcije i Kancelarije za mlade Opštine Pantelej koji su angažovani na raščišćavanju bujičnih nanosa na ulaznoj kapiji ećine, uklanjanju divljeg rastinja i otpada u kompleksu Cerjanske pećine.