Međudržavno paraglajding takmičenje

Gradska opština Pantelej, na čijoj se teritoriji nalazi atraktivna poletna staza za paraglajding „Višegrad stena“, iznad sela Oreovac, kao jedno od pet svetskih poletišta, domaćin je svih predstojećih međudržavnih paraglajding takmičenja koja će se u kontinuitetu izvoditi na ovom prostoru, kao pripremna takmičenja za Evropsko prvenstvo u paraglajdingu 2020.godine. Uloga domaćina koju je preuzela Opština Pantelej neposredno je doprinela da Internacionalna vazduhoplovna federacija poveri organizaciju ovog evropskog prvenstva Vazduhoplovnom savezu Srbije.
Prvo u nizu međudržavnih paraglajding takmičenja koje će okupiti učesnike iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine održava se od 10-16.juna 2018.godine.
Predsednik Gradske opštine Pantlej, Bratimir Vasiljević ѕvanično je otvorio takmičenje u nedelju, u prostoru „Malog amfiteatra“ iznad fontane u Niškoj Banji.
Takmičarski deo počinje od ponedeljka i trajaće do subote, sa svakodnevnim paraglajding letovima u intervalu od 11-17 časova i poletanjem sa „Višegrad stene“, sem u slučaju jačeg vetra kada će koristiti alternativna poletna staza na Koritniku.