Prezentovanje novog prekograničnog projekta

Gradska opština Pantelej u partnerstvu sa Opštinom Lom iz Bugarske realizuje novi projekat u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Projekat „Stvaranje preduslova za bolju pristupačnost turističkim atrakcijama u Panteleju i Lomu poboljšanjem turističke infrastrukture i povećanjem broja turista“ ima za cilj stvaranje preduslova za održivi razvoj turizma kroz kreiranje novih turistički atraktivnih destinacija, promociju kulturnih, istorijskih i prirodnih potencijala kao osnove za njihov razvoj i jačanje konkurentnosti u oblasti turizma i integraciju turističkih potencijala Srbije i Bugarske u evropski prostor.
U okviru implementacije ovog dvogodišnjeg međunarodnog projekta, pored velikog broja promotivnih aktivnosti namenjenih pre svega stanovnicima prekograničnog regiona, u Opštini Lom će biti obnovljen multifunkcionalni kulturno-turistički centar na obali Dunava, a u Gradskoj opštini Pantelej biće završena izgradnja preostalih 300 metara puta do Cerjanske pećine i izvršena sanacija puta do Manastira Sv.Jovan kao predsuslov za poboljšanje pristupačnosti prirodnim i kulturno-istorijskim destinacijama.
Ukupna vrednost projekta je 589 136.62 evra, dok je iznos EU subvencije 500 766.12 evra. Za implementaciju aktivnosti u Srbiji namenjeno je 219 720.38 evra, od čega je 186 762.32 evra iznos donacije Evropske unije.
Zvanična konferencija za novinare održana je povodom početka realizacije projektnih aktivnosti u velikoj sali Gradske opštine Pantelej.