Inicijalni susret sa predstavnicima ruske Asocijacije

Predsednik Gradske opštine Pantelej, Bratimir Vasiljević primio je predstavnike Međunarodne asocijacije za regionalnu saradnju-MARS iz Rusije koja je zadužena za uspostavljanje saradnje sa regionom južne Srbije i gradom Nišom kao regionalnim centrom. Reč je o prvom kontaktu i iniciranju saradnje koja treba da doprinese prvenstveno povezivanju privrednih subjekata i bratimljenju srpskih i ruskih opština. U osnovi je namera da se međudržavna saradnja koja je uspostavljena na nivou vlada dveju zemalja spusti i na lokalni nivo i neposrednije povezivanje u najboljem obostranom interesu.