ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА И ПОПИСИ ПАРЦЕЛА

6_a      6_b       6_c

 

 

ТЕРИТОРИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

excel baza